top of page

對石垣島印象最深刻既唔係石垣牛,而係非常漂亮既海上沙洲。

呢種藍綠色水上既白沙洲,感覺只有馬爾代夫或者巴哈馬等海灘聖地先有!

大自然探索家、攝影師

Jowy Wong

​  石垣島  

G0364990_LRm.jpg

Jowy Wong

大自然探索家、攝影師。

對石垣島印象最深刻既唔係石垣牛,而係非常漂亮既海上沙洲。呢種藍綠色水上既白沙洲,感覺只有馬爾代夫或者巴哈馬等海灘聖地先有!

喜歡尋幽探勝,感受最真摯的快樂。

PixsoulHK團長。攝影導師

香港恒生大學攝影學會創辦人

助你完成人生必做清單

​  最新文章  

  • Instagram
bottom of page