top of page
合掌崖 沙塘口山 甕缸灣 甕缸洲 西貢 山系女子

​香港地質公園 島旅

沙塘口山 合掌崖x甕缸灣

西貢東面一帶充斥住1億4千萬年歷史既六角岩柱..

沙塘口山,又稱甕缸洲。除著名靚灣甕缸灣外,還有尖削既合掌崖奇景。沙塘口山島旅係結合奇景探索同休閒享受既旅程。

沙塘口山 合掌崖x甕缸灣 島旅


探島, 觀崖, 靚灘靚海岸, 浮潛, 影相
$500/位

包船費, PixsoulHK隊員親自帶領, 義務攝影
食物、裝備自備


*觀合掌崖行程無需下探危坡

探遊活動

【私人包團方案】

$600/位 ​
最少10人

可租賃裝備: 

助浮衣:$40
浮潛鏡連呼吸管:$40

可購買裝備

3M手套:$40

重點 
奇景合掌崖
香港地質公園 (大量六角柱石)
靚灘甕缸灣

灣外有珊瑚區

行程 (會按情況調整, 參加者可跟隨或自由探索)

09:30西貢碼頭 9號位 集合

17:30西貢碼頭解散

 

行程 (會按情況調整, 參加者可跟隨或自由探索)

10:30 沙灘上岸 (需濕腳)
11:00 探索沙塘口山
12:00 沙灘午餐休息
12:45 探索合掌崖

14:30 沙灘 / 海岸 自由時間(可浮潛)
16:30 收拾行裝

*觀合掌崖行程無需下探危坡,想探險及能力許可參加者可隨PixsoulHK隊員下探近觀合掌崖
*活動具一定危險性,參加者要量力而為,自行評估風險

報名流程

1. 報名前,請確保每位參加者都了解活動內容和細則。

2. 線上預訂後,可使用〔轉數快/PAYME/銀行轉帳〕付款。請於下單後兩小時內完成過數,完成後請於WhatsApp(電話:97824809)提交付款截圖證明&訂單編號通知。一旦付款後將不能取消

3.  名額會 根據 付款時間,先到先得。

bottom of page