top of page

【尋找神秘的南十字星】波照間島

已更新:2020年1月1日

波照間島係日本南端既有人島,亦係可以觀測到南十字星既少數日本島嶼。由香港山長水遠黎到波照間島,可算係八重山資深達人~哈哈。波照間島比西表島更富有鄉村風味,十分寧靜。佢既海灘水清沙幼,海面更泛起獨特的「波照間藍」,十分適合暢泳一番。

不過要注意去波照間島既船唔多,由石垣島坐船去波照間島大概60-80分鐘,大家可以睇定開航時間來安排行程。

我地係由西表島大原港到波照間島,每日只有一班船,一定要先預訂,否則船係唔會停泊西表島嫁。大家可以係下網站查閲開航時間。

我地係波照間島住左2日1夜,發覺佢有與眾不同既體驗,以下係一d波照間島既亮點:


1.踩電動單車

由於波照間島唔係太大,所以可以向民宿租電動單車四周遊覽。我第一次踩都好快上手,輕輕一踩,就可以飛快前進,比單車慳力好多。波照間島既路都平坦,而且車同人都唔多,所以好好踩。

突然聽到草叢發出怪聲,於是走埋去睇下~嚇死,走左隻羊出黎!!


2.日本最南端之碑

日本最南端之碑 同 日本最南端平和の碑 為波照間島最著名既景點,位於波照間島最南端既「高那崎」懸崖,係打卡必到之地。由村落踩電動單車到日本最南端之碑大約30分鐘,途中樹陰不多,記得做好防曬措施。呢個日本最南端之碑係1970年黎波照間島旅遊既學生用打工掙取既錢建立。

而日本最南端平和の碑係前方既竹富町為了紀念戰後50年而建立的,祈禱和平。


3.觀賞南十字星

波照間島是少數可以觀測到南十字星的日本島嶼,據說4月下旬到5月上旬可以睇到最靚既南十字星。最佳觀賞地點位置最南端既高那崎,果到四周空曠(沒有民區或街燈),光害很少,只要天朗氣清,便可見到滿天星斗。


4.北濱 

北濱為波照間島最具代表性既海灘,係碼頭附近,所以一落船就被佢深深吸引。其獨特既「波照間藍」﹑純白細滑既沙灘,灘床寬闊且波平浪靜,無論散步﹑游水﹑浮潛或影相都很合適。由村落踏到北濱大概15分鐘,此路有較多人同車,不要踏太快,注意安全。

海水清澈透明,可以清楚觀魚。即使係淺水區都可以同魚兒暢泳,有冇見到Jowy附近有好多魚?!

5.泡波

波照間島主要既產業係生產沖繩既燒酒,以「泡盛」最出名,據說係波照間島買「泡盛」比石垣島抵。如果大家想買就要早d去波照間「泡波」造酒所,因為舖頭好早收工,我們觀賞完日落番黎既時候,咩都關門了,所以冇買到。


6.刨冰

炎炎夏日食刨冰就最啱啦!! 刨冰係波照間島必食之一,冰冰涼涼,而且份量好多,當地人都會專登去食,連小朋友都要自己食一大個,仲有沖繩既獨有口味嫁。

撰文: So ︳PixsoulHK 隊員: Jowy & So


一齊黎睇靚景﹑影靚相﹑體驗當地人既生活啦~ Website: https://www.pixsoulhk.com

想知我即時動向 就follow IG story啦 :) Instagram: https://www.instagram.com/pixsoulhk

如果唔想錯過我地嘅post, 可以follow我個page搶先睇嫁 :p Facebook: https://www.facebook.com/pixsoulhk

 

更多文章..

273 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page